ufd

دستگاه سختي گير رزيني

دستگاه هاي سختي گير Water Softener با از بين بردن يون هاي كلسيم و منزيم موجود در آب مي توانند سختي را از بين ببرند و ما را به آب دلخواه يعني آب نرم برسانند.
دستگاه سختي گير رزيني چيست؟
بسياري از سختي گير ها براي نرم نمودن آب از يون ها به كار مي برند. 


برچسب‌ها: ،

بازدید:

نوشيدني‌هاي خوب و بد براي افراد ديابتي  

 

 ديابت داراي دو شكل اصلي نوع 1 و 2 است كه هر دو در نتيجه افزايش قند خون ايجاد مي‌شود. انسولين هورموني كه به جذب گلوكز در سلولها كمك مي‌كند يا در بدن اين افراد وجود ندارد و يا در مقادير محدودي توليد مي‌شود. در بدن افراد مبتلا به ديابت نوع 2، انسولين بدرستي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ۱ ]