ufd

سولوسو Solvesso

سولوسو Solvesso نوعي حلال آروماتيك و يكي از فرآورده هاي پركاربرد است كه از رايحه اي معطر و آروماتيك برخوردار است و در صنايع مختلفي از آن استفاده مي شود. اين حلال از خانواده هيدروكربن ها است و جزو حلال هاي آروماتيك به حساب مي آيد، به طوري كه


برچسب‌ها: ،

بازدید:

نحوه توليد سالونت

اين ماده عمدتا از مخلوطي از هيدروكربن ها از جمله اتان، پروپان، بوتان و هيدروكربن هاي سنگين تشكيل شده است و بر اساس روش توليد به دو دسته كلي آروماتيك و آليفاتيك تقسيم مي شود. نوع آليفاتيك اين ماده به صورت مستقيم از طريق فرآيند تقطير به دست مي آيد، در حالي كه


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ۱ ]